english
Dewiswch jig-so o blith yr isod. Mae tair lefel, pob un yn fwy anodd na’r un flaenorol, i bob un.
Rhufeinig/Celtaidd Normanaidd/Canoloesol Fictoraidd Yr Ail Ryfel Byd
easy
medium
hard
easy
medium
hard
easy
medium
hard
easy
medium
hard
Gwen Marcius Edmund Hywel Owain Clara Lady Mary Reginald
RhufeinigNormaniadd/CanoloesolFictoraiddYr Ail Ryfel Byd